Powrót do góry

Redakcja Liderów Innowacyjności, wydawca cyklicznego magazynu informacyjno – promocyjnego w Dzienniku Gazecie Prawnej, dostosowując się do współczesnych trendów i oczekiwań społecznych, rozszerzyła zakres świadczonych usług.  Na portalu www.liderzyinnowacyjności.com zamieszczamy aktualne informacje kierowane do środowisk biznesowych, naukowych i samorządowych. 

Zespół Liderów Innowacyjności zapewnia wysoki poziom merytoryczny w redagowaniu i przekazywaniu informacji oraz ofert reklamowych. Docieramy do bardzo szerokiego kręgu odbiorców z każdej dziedziny i sektora gospodarki łącząc partnerów. Zwiększamy skuteczność upowszechniania treści zawartych w informacjach, dzięki nowoczesnym kanałom komunikacji.
Prezentujemy dokonania środowisk naukowych, biznesowych i samorządowych, łącząc i budując realcje międy tymi sektorami.

Zakres usług obejmuje redagowanie materiałów:

• informacyjnych
• interwencyjnych (komunikacja kryzysowa)
• promocyjnych i reklamowych
• relacje z konferencji:
        - transmisja online wydarzeń (streaming)
        - film na youtube

Ofertę dopasowujemy do potrzeb i oczekiwań naszych Klientów.