Powrót do góry

 

 

 

 

 

Jolanta Czudak-Tomaka, wydawca Liderów Innowacyjności
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, związana przez wiele lat z Polskim Radiem. Autorka wielu programów interwencyjnych, publicystycznych i reportaży o tematyce społecznej i gospodarczej, między innymi audycji Puls Trójki w Programie Trzecim Polskiego Radia. Były ekspert i rzecznik prasowy w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz wydawca artykułów promujących inwestycje ekologiczne w Pulsie Biznesu, Życiu Warszawy, Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej i Dzienniku. Od 2007 roku prowadzi własną agencję wydawniczą ARJOL -MEDIA, która jest wydawcą magazynu „Liderzy Innowacyjności” w Dzienniku Gazecie Prawnej. Specjalizuje się w upowszechnianiu wiedzy o zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych we wszystkich dziedzinach i sektorach gospodarki, od elektroniki, poprzez przemysł zbrojeniowy, kosmiczny, teledetekcję, po energetykę. Popularyzuje przedsiębiorczość, innowacyjność, nowoczesne formy zarządzania firmami, a także osiągnięcia polskich samorządów w zakresie rozwoju budownictwa, infrastruktury komunalnej, bazy sportowo- rekreacyjnej oraz innych obiektów związanych ze znaczną poprawą standardu życia mieszkańców. Z dużą skutecznością podejmuje również  problematykę interwencyjną. 

 

Wspólnie z zespolem doświadczonych dziennikarzy i ekspertów redaguje publikacje zamieszczane na portalu Liderzy Innowacyjności.